Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Tuyển tư vấn tập huấn “Lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình, dự án phát triển”

Mã hoạt động: 1.1.2

Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Hình thức tập huấn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian thực hiện Dự kiến 29-30/6/2021

Hạn nộp hồ sơ 10/6/2021

Giới thiệu

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang triển khai dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” do tổ chức Cứu trợ Trẻ em Qu c t tại Việt Nam (SCI) tài trợ. Dự án được thực hiện ở 5 tỉnh miền Trung, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị , Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Dự án có các mục tiêu sau:

– Nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác của các tổ chức xã hội (TCXH) và Quản trị quyền trẻ em (QTQTE)

– Nâng cao nhận thức và năng lực cho cha mẹ, người làm công tác trẻ em, giáo viên và trẻ em về những vấn đề liên quan đến quyền trẻ em

– Tăng cường thực thi quyền trẻ em và Phòng chống trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em (iv) Tăng cường kết nối và chia sẻ giữa các thành viên Nhóm hợp tác QTQTE miền Trung.

Để đạt được mục tiêu của Dự án, CRD sẽ tổ chức một lớp tập huấn về “Lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình, dự án phát triển” cho khoảng 25 học viên là cán bộ CRD và một số tổ chức xã hội khác tại miền Trung. Lớp tập huấn sẽ được tổ chức trong 02 ngày tại thành phố Huế .

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 tư vấn/nhóm tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phối hợp để thực hiện lớp tập huấn này.

Mục tiêu hoạt động

Sau 02 ngày tham gia tập huấn, học viên có thể:

  • Hiểu biết về khái niệm, mục đích, yêu cầu, cơ sở lí luận, những nguyên tắc cơ bản và lợi ích của việc lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình, dự án phát triển.
  • Nắm vững và áp dụng được các phương pháp lồng ghép quyền trẻ em trong mỗi giai đoạn của chu trình dự án.

Cách nộp hồ sơ

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

  • Email bày tỏ sự quan tâm
  • Lý lịch khoa học (CVs) của tư vấn
  • Bản đề xuất chương trình và nội dung tập huấn chi tiết
  • Đề xuất mức phí tư vấn

đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, trước 17h ngày 10/6/2021 theo địa chỉ email: anhdl@crdvietnam.org (Bà Đặng Lan Anh), hailm@crdvietnam.org (Bà Lê Thị Minh Hải); Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: 108.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà Đặng Lan Anh,

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: 0935369963         Email: anhdl@crdvietnam.org

Kính mời quý vị và các bạn quan tâm vị trí tuyển tư vấn tải file đính kèm tại đây:

Tuyển tư vấn tập huấn “Lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình, dự án phát triển”