Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để thực hiện được hoạt động truyền thông của dự án, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung thiết kế và biên tập nội dung cho 5 bảng pa nô về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động này.

Mục tiêu: 05 file pa nô truyền thông hoàn thiện được biên tập và thiết kế

Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/12 – 11/12/2022

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 28/11– 04/12/2022

1. Mục tiêu hoạt động: Biên tập nội dung và thiết kế 05 pano kích thước 1.5 x 2.25m truyền thông về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2. Nhiệm vụ tư vấn

– Lên ý tưởng, thảo luận và thiết kế 05 pano truyền thông về nội dung về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

– Chỉnh sửa và hoàn thiện pano.

3. Sản phẩm giao nộp: 05 file dạng ảnh pano kích thước 1.5 x 2.25m.

4. Yêu cầu năng lực của tư vấn

– Tư vấn tham gia gói công việc có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành thiết kế đồ hoạ hoặc báo chí.

– Có kinh nghiệm thiết kế, biên tập các tài liệu truyền thông.

– Có thái độ hợp tác và tôn trọng các quy định của cơ quan tuyển chọn.

5. Cách nộp hồ sơ

Các công ty, đơn vị quan tâm vui lòng gửi lý lịch khoa học (CV) của tư vấn;

Hồ sơ nộp đến: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước ngày 04/12/2022 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng trung tâm PTNT miền Trung, 102 Phùng Hưng, thành phố Huế ; Điện thoại: 0234 3529749 Số máy lẻ: (0);

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

– Ông: Phan Văn Hùng,

– Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

– Điện thoại: 0234 3529749 (119), 0914002168

– Email: hungpv@crdvietnam.org

Xem thêm thông tin tại TOR tuyển dụng đính kèm