Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Tiêu đề: Tuyển đơn vị tư vấn giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

Mục tiêu: Thực hiện các nội dung công việc và hoàn thành hoạt động giao rừng gắn với đất lâm nghiệp có nguồn gốc từ các công ty nông lâm nghiệp cho 04 cộng đồng dân cư thôn xã Đắk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. (Diện tích 676 ha)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa điểm: Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum Thời gian thực hiện 09/2021 –02/2022

Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2021

1.  GIỚI THIỆU

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” tại tỉnh Kon Tum do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Dự án có các mục tiêu như sau:

– Tăng cường tiếp cận, sử dụng và quản lý đất lâm nghiệp từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại trên địa bàn hai huyện Kon Plông, Kon Rẫy của tỉnh Kon Tum cho các cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý, sử dụng có hiệu quả;

– Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở 2 huyện Kon Plông, Kon Rẫy được tiếp cận quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ đất và rừng được giao, từ đó họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất;

– Thành lập hai chương trình thí điểm giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền, từ đó giao cho người dân địa phương tại 2 huyện Kon Plông, Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum được thực hiện thành công;

– Xây dựng một quy trình có lồng ghép giới về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, và giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng.

– Khuyến nghị chính sách về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương và sau đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng và gửi tới các cơ quan và nhà lập định chính sách có liên quan.

Trong khuôn khổ dự án này, CRD sẽ thực hiện hoạt động giao rừng cho 04 cộng đồng (diện tích 676 ha) ở xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. (Chi tiết xem ở phụ lục đính kèm).

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 đơn vị tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động giao rừng gắn liền với giao đất.

2. NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

Quá trình triển khai thực hiện các hoạt động giao đất giao rừng (GĐGR), đơn vị tư vấn phải đảm bảo:

– Có sự tham gia của người dân trong tiến trình thực hiện công tác GĐGR tại thực địa;

– Đảm bảo tính đồng thuận của người dân và các bên liên quan theo nguyên tắc FPIC về giải quyết các xung đột, mâu thuẫn đất đai trong quá trình triển khai;

– Đảm bảo sự bình đẳng giới và lồng ghép giới trong các hoạt động dự án (ít nhất có 40% thành viên là nữ giới tham gia vào các công đoạn của GĐGR tại thực địa)

Đơn vị tư vấn sẽ thực hiện các công việc cụ thể gồm:

a. Công tác chuẩn bị bao gồm:

– Thu thập tài liệu, bản đồ liên quan phục vụ công tác giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư;

– Xây dựng đề cương và dự toán đo đạc GĐGR;

– Chỉnh sửa đề cương, dự toán trên cơ sở các ý kiến của bên tài trợ;

– Thiết kế phương án kỹ thuật đo đạc và giao đất giao rừng;

– Chuẩn bị dụng cụ phương tiện kỹ thuật và công tác hậu cần cho hoạt động thực địa.

b. Chủ trì, tham gia, hỗ trợ các cuộc họp thôn trong tiến trình thực hiện giao rừng , bao gồm các cuộc họp để:

– Thành lập cộng đồng quản lý bảo vệ rừng

– Xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững

– Xây dựng Quy ước quản lý rừng cộng đồng

– Lấy ý kiến đồng thuận của cộng đồng về hồ sơ đề nghị giao rừng

c. Công tác ngoại nghiệp, bao gồm:

– Đo đạc/Rà soát ranh giới thửa đất lâm nghiệp có sự tham gia của cộng đồng;

– Đo đạc bóc tách ranh giới rừng giữa các chủ rừng;

– Chọn, lập ô tiêu chuẩn (TC) 500m2 phục vụ đánh giá trữ lượng rừng (dung lượng mẫu là 2% diện tích) có sự tham gia của cộng đồng;

– Làm việc thống nhất số liệu với địa phương và lập kế hoạch bàn giao rừng tại thực địa

– Bàn giao rừng tại thực địa

– Vận chuyển, đóng mốc ranh giới tại thực địa.

d. Công tác nội nghiệp, bao gồm:

– Thực hiện các thủ tục giao rừng gắn liền với đất:

– Tính diện tích rừng và đất rừng sau khi đo;

– Nhập số liệu theo các biểu điều tra ô TC;

– Số hóa và biên tập bản đồ (1/10.000);

– Lập cơ sở dữ liệu;

– Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo;

– In ấn, giao nộp tài liệu.

e. Hoàn chỉnh hồ sơ, trình duyệt và bàn giao Quyết định giao đất giao rừng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3. SẢN PHẨM GIAO NỘP

– Báo cáo thuyết minh kết quả đo đạc, điều tra tài nguyên rừng phục vụ công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn xã Đăk Ring, huyện Kon Plông.

– Bản đồ thành quả giao rừng Cộng đồng cấp xã theo hệ VN 2000 tỷ lệ 1/10.000 đã được phê duyệt.

– Hồ sơ cho 04 Cộng đồng về nhận rừng bao gồm:

1.Đơn đề nghị giao đất, giao rừng

2.Các biên bản họp thôn.

3.Kế hoạch quản lý, sử dụng rừng gắn với đất lâm nghiệp sau khi được Nhà nước giao

4.Biên bản bàn giao ngoại nghiệp ngoài thực địa.

5.Biểu thống kê trữ lượng gỗ theo loài và cấp kính của từng lô rừng.

6.Quyết định giao rừng của Chủ tịch UBND huyện.

7.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có rừng và biên bản bàn giao toàn bộ hồ sơ của Cộng đồng cho UBND xã sở tại và UBND huyện.

 

CÁCH NỘP HỒ SƠ:

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

– Email bày tỏ sự quan tâm;

– Hồ sơ năng lực của đơn vị;

– Danh sách và lý lịch khoa học của chuyên gia thực hiện gói tư vấn;

– Bản đề xuất kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ;

– Bản đề xuất tài chính.

 Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung qua địa chỉ email: office@crdvietnam.org với tiêu đề: Dự án EU_Tư vấn giao rừng_(tên nhóm tư vấn) trước 17h00 ngày 20/09/2021.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà Hồ Thị Nhàn, cán bộ hành chính Trung tâm PTNT miền Trung

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế

Email: office@crdvietnam.org;

Điện thoại: 0234 3529 749 hoặc 0978 373 263

 

Kính mời quý vị và các bạn quan tâm vị trí tuyển tư vấn tải file đính kèm tại đây:

Tuyển đơn vị tư vấn giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

Điều khoản tham chiếu