Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Mục tiêu Khảo sát và xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng 4 ha cây gừng gió dưới tán rừng tự nhiên
Tổ chức thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)
Địa điểm Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian thực hiện Từ 28/07 – 15/08/2022
Thời gian nộp hồ sơ Từ 20 – 26/07/2022

I. Giới thiệu: 

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ

Để thực hiện được các mục tiêu của dự án, CRD sẽ hỗ trợ cho cộng đồng phát triển sinh kế thông qua hoạt động nhân rộng mô hình trồng cây gừng gió dưới tán rừng của cộng đồng.

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 đơn vị tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động.

II. Mục tiêu hoạt động

Khảo sát và lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng 4ha gừng gió tại 2 khu vực rừng cộng đồng của nhóm 1 và nhóm 5 thôn Dỗi.

III.  Nhiệm vụ tư vấn

Bước 1: Chuẩn bị

– Chuẩn bị bản đồ và các dụng cụ thiết kế.

– Các tài liệu và bản đồ giao rừng cộng đồng.

Bước 2: Làm việc với các Nhóm quản lý rừng

– Họp Ban quản lý rừng cộng đồng để xác định sự đồng thuận của cộng đồng tham gia trồng và cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của Dự án.

– Xây dựng kế hoạch khảo sát thực địa có sự tham gia của đại diện 2 Nhóm quản lý rừng.

Bước 3: Ngoại nghiệp

– Xác định các khu vực phù hợp để thiết kế trồng gừng gió (khu rừng thuộc trạng thái rừng nghèo và rừng phục hồi, nơi có độ tàn che 0,3 – 0,4).

– Xác định ranh giới, diện tích lô và đánh dấu mốc tại thực địa.

Bước 4: Nội nghiệp

– Bản đồ thiết kế tỷ lệ 1/5.000 vùng trồng cây Gừng gió.

– Biểu thống kê lô khoảnh và diện tích trồng gừng gió có ký xác nhận của Ban quản lý rừng cộng đồng của 2 Nhóm quản lý rừng.

– Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng 4 ha gừng gió.

IV. Sản phẩm giao nộp

– 01 bản đồ thiết kế.

– Biểu thống kê lô khoảnh và diện tích trồng gừng gió có ký xác nhận của Ban quản lý rừng cộng đồng Nhóm 1 và Nhóm 5 thôn Dỗi.

– Hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng lâm sản ngoài gỗ (4 ha gừng gió).

V. Kế hoạch thực hiện hoạt động

TT HOẠT ĐỘNG HẠN CUỐI
1 Nghiên cứu tài liệu và thu thập các thông tin 31/07/2022
2 Làm việc với 2 Nhóm  quản lý rừng 02/08/2022
3 Khảo sát hiện trường 05/08/2022
4 Tổng hợp thông tin và lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng cây lâm sản ngoài gỗ 10/08/2022
5 Giao nộp hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng lâm sản ngoài gỗ (5 bộ) 15/08/2022

VI. Yêu cầu về năng lực của đơn vị Tư vấn

– Nhóm cán bộ tham gia gói công việc có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành lâm nghiệp hoặc tương đương.

– Đã từng thực hiện xây dựng hồ sơ thiết kế trồng rừng.

– Có kinh nghiệm làm việc ở vùng núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

– Có thái độ hợp tác và tôn trọng các quy định của cơ quan tuyển chọn.

VII. Cách nộp hồ sơ

Các công ty, đơn vị quan tâm vui lòng gửi:

(1) Thư bày tỏ sự quan tâm;

(2) Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn;

(3) Bản đề xuất kỹ thuật và kế hoạch làm việc chi tiết;

(4) Đề xuất mức phí tư vấn.

Hồ sơ nộp đến: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước ngày 26/07/2022 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng trung tâm PTNT miền Trung, 102 Phùng Hưng, thành phố Huế; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

  • Ông: Phan Văn Hùng,
  • Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234 3529749 (119), 0914002168
  • Email: hungpv@crdvietnam.org

Chi tiết vui lòng xem tại TOR đính kèm