Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Tiêu đề: Tuyển tư vấn khảo sát tình trạng chồng lấn đất đai của các hộ gia đình và cộng đồng tại xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu: Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp giải quyết tình trạng chồng lấn trước khi giao đất giao rừng cho cộng đồng.

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

Địa điểm: Xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum

Thời gian thực hiện: 24/11/2021 – 03/12/2022

Thời hạn nộp hồ sơ: 23/11/2021

1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Dự án có các mục tiêu như sau:

– Tăng cường tiếp cận, sử dụng và quản lý đất lâm nghiệp từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại trên địa bàn hai huyện Kon Plông, Kon Rẫy của tỉnh Kon Tum cho các cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý, sử dụng có hiệu quả

– Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở 2 huyện Kon Plông, Kon Rẫy được tiếp cận quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ đất và rừng được giao từ đó họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất;

– Thành lập hai chương trình thí điểm giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền, từ đó giao cho người dân địa phương tại 2 huyện Kon Plông, Kon Rẫy tỉnh Kon Tum được thực hiện thành công;

– Xây dựng một quy trình có lồng ghép giới về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, và giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng.

– Khuyến nghị chính sách về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương và sau đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng và gửi tới các cơ quan và nhà lập định chính sách có liên quan.

CRD sẽ tuyển 01 tư vấn có chuyên môn và kinh nghiệm để tìm hiểu tình trạng chồng lấn đất đai của các cộng đồng và hộ gia đình, từ đó đề xuất các giải pháp để tháo gỡ trước khi thực hiện giao đất giao rừng.

2. Mục tiêu của hoạt động

Tìm hiểu tình trạng chồng lấn đất đai giữa các hộ gia đình và diện tích dự kiến giao cho các cộng đồng, từ đó đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề trước khi giao đất giao rừng.

3. Phương pháp thực hiện

Tư vấn sẽ trực tiếp tham gia các cuộc họp cấp cộng đồng, tham gia các chuyến đi thực địa cùng với các bên liên quan gồm công ty tư vấn GĐGR, UBND xã, Phòng NN&PTNT, các cộng đồng được giao rừng. Trong quá trình thực hiện, tư vấn sẽ sử dụng phương pháp thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và nữ giới để đảm bảo họ có thể tham gia vào tất cả các hoạt động ở thực địa.

4. Nhiệm vụ của tư vấn

– Tìm hiểu tình trạng chồng lấn đất đai ở các thôn của xã Đăk Ring

– Tham gia các chuyến đi thực địa để hiểu hõ hơn về tình trạng chồng lấn

– Tham gia các cuộc họp ở địa phương để đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề chồng lấn.

5. Sản phẩm giao nộp

– 01 Báo cáo kết quả hoàn thành. Báo cáo nêu rõ quy mô, tình trạng và diện tích chồng lấn

– Các biên bản cuộc họp ở các cấp để giải quyết tình trạng chồng lấn trước khi giao rừng cho cộng đồng

Cách nộp hồ sơ

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

– Thư bày tỏ sự quan tâm

– Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

– Bản đề xuất kỹ thuật và kế hoạch làm việc chi tiết

– Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước ngày 23/11/2021 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà: Hồ Thị Nhàn, cán bộ hành chính Trung tâm PTNT miền Trung

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế

Email: office@crdvietnam.org;

Điện thoại: 0234 3529749; 0978373263

Quý vị quan tâm có thể truy cập đường link bên dưới để biết thêm chi tiết:

Điều khoản tham chiếu