Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Tiêu đề: Tuyển tư vấn rà soát các diện tích đất rừng hưởng dụng theo luật tục truyền thống của các cộng đồng ở xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu: Rà soát các diện tích đất rừng được các cộng đồng quản lý và hưởng dụng theo luật tục truyền thống

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm Xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum Thời gian thực hiện 26/11/2021 – 15/12/2021

Thời hạn nộp hồ sơ: 25/11/2021

1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Dự án có các mục tiêu như sau:

– Tăng cường tiếp cận, sử dụng và quản lý đất lâm nghiệp từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại trên địa bàn hai huyện Kon Plông, Kon Rẫy của tỉnh Kon Tum cho các cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý, sử dụng có hiệu quả;

– Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở 2 huyện Kon Plông, Kon Rẫy được tiếp cận quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ đất và rừng được giao từ đó họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất;

– Thành lập hai chương trình thí điểm giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền, từ đó giao cho người dân địa phương tại 2 huyện Kon Plông, Kon Rẫy tỉnh Kon Tum được thực hiện thành công;

– Xây dựng một quy trình có lồng ghép giới về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, và giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng.

– Khuyến nghị chính sách về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương và sau đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng và gửi tới các cơ quan và nhà lập định chính sách có liên quan.

Trong khuôn khổ dự án này, CRD sẽ tuyển 01 tư vấn có chuyên môn và kinh nghiệm để rà soát các diện tích đất rừng đang được người dân quản lý và hưởng lợi theo luật tục truyền thống, từ đó làm cơ sở để xác định các diện tích giao rừng và xây dựng Quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian sắp tới.

2. Mục tiêu của hoạt động

– Tìm hiểu các thông tin liên quan đến các tập tục quản lý rừng truyền thống của các cộng đồng ở xã Đăk Ring.

– Rà soát các diện tích đất đang được cộng đồng quản lý theo luật tục truyền thống.

3. Phương pháp thực hiện

– Tư vấn sẽ sử dụng phương pháp thảo luận nhóm có sự tham gia của cộng đồng để tìm hiểu các thông tin liên quan đến luật tục truyền thống trong bảo vệ rừng của người dân địa phương.

– Bên cạnh đó, tư vấn sẽ tham gia các chuyến đi thực địa với 04 cộng đồng để xác định vị trí, hiện trạng rừng để đưa ra các kiến nghị liên quan đến việc quản lý rừng theo luật tục truyền thống, làm cơ sở để xây dựng Quy ước Bảo vệ và phát triển rừng sau này.

4. Nhiệm vụ của đơn vị tư vấn:

– Tham gia 04 cuộc họp thôn để thảo luận về những nội dung liên quan đến quản lý rừng truyền thống theo luật tục của các cộng đồng.

– Tham gia 04 chuyến đi thực địa để tìm hiểu hiện trạng các khu rừng được người dân đang quản lý theo luật tục.

– Đề xuất các giải pháp quản lý rừng theo luật tục truyền thống.

5. Sản phẩm giao nộp

– 01 Báo cáo kết quả hoàn thành

– 04 Biên bản họp thôn

– 01 bộ tư liệu ảnh các hoạt động

Cách nộp hồ sơ

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

Thư bày tỏ sự quan tâm

Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

Bản đề xuất kỹ thuật và kế hoạch làm việc chi tiết

Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước ngày 25/11/2021 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà: Hồ Thị Nhàn, cán bộ hành chính Trung tâm PTNT miền Trung

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế

Email: office@crdvietnam.org;

Điện thoại: 0234 3529749; 0978373263

Quý vị quan tâm có thể xem chi tiết tại đây: Điều khoản tham chiếu