Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
Tiêu đề Tuyển tư vấn thực hiện hoạt động tập huấn về giám sát, đánh giá chiến lược cho cán bộ Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)
Mục tiêu Nâng cao năng lực của cán bộ CRD về giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược tổ chức giai đoạn 2014-2020.
Địa điểm thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)102 Phùng Hưng, Huế, Thừa Thiên Huế
Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)
Thời gian thực hiện Từ 15-20/01/2019
Hạn nộp hồ sơ Trước ngày 05/01/2019

 nhan-su

 1. Giới thiệu:

Năm 2014, Trung tâm PTNT miền Trung Việt Nam (CRD) đã xây dựng chiến lược phát triển tổ chức giai đoạn 2015-2020 và đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động theo định hướng chiến lược. Cho đến nay, mặc dù đã đi gần hết giai đoạn chiến lược nhưng công tác giám sát, đánh giá và tư liệu hóa các thông tin, chỉ số về chiến lược còn nhiều hạn chế, nhất là năng lực cán bộ và quy trình tổ chức thực hiện hoạt động này. Bên cạnh đó, CRD cần có đầy đủ thông tin, dữ liệu đầu vào để tổ chức triển khai hoạt động xây dựng chiến lược tiếp theo, giai đoạn 2021-2025.

Được sự tài trợ của tổ chức Cứu trợ Trẻ em trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em – giai đoạn 2” CRD cần tuyển chọn một nhóm tư vấn gồm 2 chuyên gia có trình độ năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm để tập huấn và rà soát, đánh giá các chỉ tiêu của chiến lược, làm cơ sở thông tin dầu vào cho việc xây dựng chiến lược của CRD giai đoạn 2020-2025.

 1. Mục tiêu và nội dung tập huấn
 • Mục tiêu:

Sau khóa tập huấn, cán bộ CRD sẽ:

 • Nắm và xây dựng được khung logic và các công cụ giám sát, đánh giá chiến lược tổ chức
 • Xây dựng và sử dụng được các biểu mẫu dùng trong giám sát đánh giá chiến lược
 • Có thể vận dụng được các kiến thức đã học để rà soát, đánh giá kết quả đạt được của chiến lược giai đoạn 2014-2020 đến năm 2018 để đánh giá chiến lược hiện tại của CRD làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược trong giai đoạn tiếp theo
 • Nội dung:

– Xây dựng khung giám sát dựa vào kết quả

– Xây dựng các chỉ số giám sát

– Phương pháp giám sát và đánh giá chiến lược

– Thực hành đánh giá chiến lược của CRD

 1. Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn
 • Nghiên cứu văn bản chiến lược của CRD
 • Xây dựng chương trình và tài liệu tập huấn
 • Thực hiện tập huấn và thúc đẩy thực hành đánh giá chiến lược
 • Viết báo cáo tổng hợp các nhiệm vụ đã thực hiện
 1. Sản phẩm mong đợi
 • 01 chương trình tập huấn
 • 01 tài liệu tập huấn
 • 01 báo cáo kết quả tập huấn
 1. Phí tư vấn
 • 000.000đ/ngày * 2 ngày = 8.000.000 đ (đã bao gồm thuế TNCN)
 • Công tác phí và tiền đi lại: thanh toán theo thực tế và theo quy định của Dự án
 1. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực
 • Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung tập huấn
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm quản lý của tổ chức chuyên thực hiện hoạt động xây dựng, giám sát và đánh giá chiến lược
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tư vấn xây dựng chiến lược tổ chức và/hoặc tập huấn cho các tổ chức về giám sát, đánh giá chiến lược
 • Sử dụng thành thạo nhiều phương pháp để huy động sự tham gia.
 1. Các lưu ý khác:

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, các tư vấn:

 • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn
 • Chịu trách nhiệm trả các loại thuế như GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập
 • Dự án sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng
 1. Cách nộp hồ sơ quan tâm

Các cá nhân quan tâm vui lòng gửi email bày tỏ quan tâm và gửi kèm CV đến dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em-giai đoạn 2” thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) theo địa chỉ email: anhdl@crdvietnam.org (Ms. Lan Anh).

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ms. Đặng Lan Anh,

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: +0935369963; Email: anhdl@crdvietnam.org