Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) phối hợp với Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự phát triển (CIRAD) thực hiện chương trình “Đổi mới hệ thống đào tạo về cảnh quan rừng trồng bền vững (TALENT)”. Đây là chương trình đào tạo cho các nhà quản lý rừng trồng về tính bền vững, được triển khai ở 04 nước Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam, được thiết kế và triển khai bởi CIRAD và tài trợ bởi Cơ quan phát triển Pháp (AFD). Trong khuôn khổ hoạt động của chương trình này tại Việt Nam, CRD sẽ tiến hành các hoạt động xây dựng và triển khai chương trình học tập trải nghiệm, cuộc thi tìm hiểu kiến thức về nông nghiệp bền vững, tham gia các khóa học liên quan đến quản lý sinh cảnh bền vững tại Thái Lan và Indonesia, xây dựng chương trình tập huấn và tổ chức hội thảo khoa học về nông lâm kết hợp bền vững. Mục tiêu của các hoạt động trên nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và thực hành cho sinh viên và cán bộ giảng viên của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế liên quan đến sản xuất nông lâm kết hợp bền vững.

Theo kế hoạch của chương trình Talent, CRD sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Viết đề xuất nghiên cứu và bài báo khoa học”. Mục tiêu của khóa tập huấn này là nâng cao kiến thức, kỹ năng và thực hành viết bài báo để xuất bản trên các tạp chí khoa học có uy tín và phát triển các đề xuất nghiên cứu. Đối tượng tham gia khóa tập huấn là cán bộ nghiên cứu và giảng dạy của các trường đại học và viện nghiên cứu liên quan đến khối nông – lâm – ngư tại Việt Nam.

Để thực hiện nội dung hoạt động trên, CRD có nhu cầu tuyển dụng 02 tư vấn có kinh nghiệm về viết bài báo khoa học và xây dựng đề xuất nghiên cứu cho học viên là cán bộ giảng viên và nghiên cứu viên từ các trường Đại học và viện nghiên cứu.

2. Mục tiêu của hoạt động

Nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng viết đề xuất dự án nghiên cứu và viết bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước.

Sau khi kết thúc khóa học:

– Ít nhất 90% học viên hiểu rõ được các nội dung trong bảng đề xuất dự án nghiên cứu, cách trình bày, bố cục, các thức xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng mục tiêu nghiên cứu, xác định được những khoảng trống về mặt lý thuyết, cách thức xây dựng phương pháp nghiên cứu, các kết quả dự kiến và lập kế hoạch tiến hành nghiên cứu

– Ít nhất 75% học viên có thể áp dụng những kiến thức từ khóa tập huấn trong việc xây dựng các đề xuất dự án nghiên cứu trong thời gian tới

– Có ít nhất 2 đề xuất dự án nghiên cứu được gửi cho các nhà tài trợ

– Ít nhất 75% học viên được cải thiện các kỹ năng liên quan đến viết bài báo khoa học trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản lý tài nguyên rừng đăng trên tạp chí trong nước

– Có ít nhất 4 bài báo khoa học được xuất bản do các học viên tham gia chương trình tập huấn làm tác giả hoặc đồng tác giả.

3. Nhiệm vụ của tư vấn

Để thực hiện có hiệu quả và đạt được các mục tiêu nên trên, tư vấn cần thực hiện các công việc sau:

– Xây dựng chương trình tập huấn: Thời lượng của khóa tập huấn là 03 ngày, trong đó thời gian thực hành cho các kỹ năng liên quan đến viết bài báo khoa học và đề xuất nghiên cứu chiếm tối thiểu 40% thời lượng của chương trình. Các nội dung tập huấn cần hướng đến trang bị những kiến thức như sau:

+ Đối với nội dung tập huấn về viết đề xuất dự án nghiên cứu: Các nội dung chính cần thực hiện trong tập huấn về viết đề xuất dự án nghiên cứu bao gồm: (1) Xác định vấn đề nghiên cứu; (2) Những khoảng trống (gaps) về mặt khoa học liên quan vấn đề nghiên cứu đã được xác định; (3) Mục tiêu nghiên cứu; (4) Câu hỏi nghiên cứu; (5) Giả thuyết nghiên cứu; (6) Kết quả mong đợi từ nghiên cứu; (7) Thiết kế nghiên cứu; và (8) Kế hoạch nghiên cứu.

+ Đối với nội dung viết bài báo khoa học: các nội dung hướng dẫn cần tập trung vào việc xuất bản trên tạp chí trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp bền vững. Tư vấn cần cung cấp kiến thức và kỹ năng trong việc cấu trúc các nội dung bao gồm giới thiệu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận.

Nội dung chương trình tập huấn cần gửi cho dư án ít nhất 7 ngày trước khi tiến hành tập huấn để góp ý, hoàn thiện.

– Biên soạn tài liệu tập huấn: Tài liệu tập huấn phải bao quát đầy đủ nội dung tập huấn đã được xây dựng và thống nhất giữa tư vấn và dự án. Với mỗi nội dung được đề cập đến trong khóa tập huấn cần có ví dụ cụ thể để học viên có thể áp dụng sau khi kết thúc khóa tập huấn. Tài liệu tập huấn cần gửi đến dự án ít nhất 5 ngày trước khi tiến hành tập huấn để góp ý và hoàn thiện.

– Tiến hành tập huấn: Khóa tập huấn diễn ra trong 03 ngày. Tư vấn cần xây dựng phiếu đánh giá đầu vào và đầu ra của khóa tập huấn để làm cơ sở cho việc viết báo cáo tập huấn.

– Viết báo cáo tập huấn: Tư vấn gửi báo cáo tập huấn trong vòng 03 ngày sau khi kết thúc khóa tập huấn. Nội dung báo cáo tập huấn cần nêu rõ đối tượng tham gia tập huấn, phương pháp tiến hành tập huấn, những kết quả đạt được và đánh giá của khóa tập huấn.

4. Nhiệm vụ của dự án

Chuẩn bị công tác hậu cần cho tập huấn bao gồm hội trường, văn phòng phẩm, in tài liệu, máy chiếu, và mời học viên tham gia tập huấn

5. Sản phẩm giao nộp

– 01 chương trình tập huấn;

– 01 tài liệu tập huấn với 2 nội dung viết đề xuất xây dựng dự án nghiên cứu và viết bài báo khoa học (bằng Microsoft Word);

– 01 bài giảng trình chiếu được sử dụng trong quá trình tập huấn (bản Powerpoint);

– 01 báo cáo tập huấn;

– Ảnh chụp hoạt động tập huấn.

6. Yêu cầu đối với tư vấn

– Có bằng cấp tiến sỹ liên quan đến ngành nông nghiệp, chăn nuôi, quản lý tài nguyên rừng, giới và phát triển, và phát triển nông thôn, ưu tiên những ứng viên đã có học hàm phó giáo sư, giáo sư.

– Có kinh nghiệm tiến hành ít nhất 2 khóa tập huấn với các nội dung tương tự liên quan đến viết đề xuất dự án nghiên cứu và viết bài báo khoa học (Yêu cầu ghi rõ kinh nghiệm trong lý lịch của tư vấn).

– Chủ trì ít nhất 01 dự án nghiên cứu do các tổ chức Quốc tế tài trợ.

– Có ít nhất 10 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí Quốc tế có uy tín và ít nhất 20 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước liên quan đến kinh tế, khoa học xã hội nhân văn, quản lý tài sản xuất nông lâm nghiệp

7. Phí tư vấn

CRD sẽ thỏa thuận với tư vấn về mức phí sau khi hồ sơ dự tuyển của tư vấn được CRD xét duyệt và lựa chọn. Định mức và tổng kinh phí tư vấn không vượt quá ngân sách được nhà tài trợ phê duyệt.

8. Hồ sơ dự tuyển

– Thư bày tỏ sự quan tâm

– Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

– Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ gửi đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước 17:00 ngày 06/06/2024 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org; Điện thoại: 0935 369 963 (Ms. Đặng Thị Lan Anh)

Tiêu đề email: Talent_Tập huấn viết đề xuất nghiên cứu _Tên tư vấn.

Thông tin tuyển dụng chi tiết vui lòng xem tại đây.