Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ.

CRD sẽ tuyển 01 tư vấn có chuyên môn và kinh nghiệm để thúc đẩy sự tham gia của người dân vào tiến trình Giao đất giao rừng trong thời gian sắp tới.

Mục tiêu: 

– Thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quá trình GĐGR;

– Thúc đẩy cuộc họp thảo luận Quyền và Nghĩa vụ của cộng đồng sau GĐGR

Thời gian thực hiện: 16/12/2022 – 25/12/2022

Thời hạn nộp hồ sơ: 15/12/2022

Địa điểm thực hiện: Xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum

1. Mục tiêu hoạt động: 

– Thúc đẩy cuộc họp để bàn giao Quyết định GĐGR, cắm mốc ranh giới cho các cộng đồng ở xã Đăk Nên.

– Thảo luận quyền và nghĩa vụ của cộng đồng sau GĐGR ở xã Đăk Nên.

2. Nhiệm vụ tư vấn

– Tìm hiểu thông tin để chuẩn bị các tài liệu liên quan đến hoạt động

– Tham gia các chuyến đi thực địa để giám sát và thúc đẩy sự tham gia của người dân

– Chủ trì các cuộc họp để thảo luận quyền và nghĩa vụ của cộng đồng sau GĐGR.

– Viết báo cáo hoạt động

3. Sản phẩm giao nộp:

– Tài liệu trình bày trong cuộc họp

– Báo cáo kết quả hoạt động

– Hình ảnh hoạt động

4. Yêu cầu năng lực của tư vấn

– Có bằng đại học hoặc cao hơn hơn trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên;

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực liên quan đến quản lý rừng cộng đồng, hiểu biết về chính sách lâm nghiệp;

– Có kỹ năng làm việc với người dân tộc thiểu số;

5. Cách nộp hồ sơ

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

– Thư bày tỏ sự quan tâm

– Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

– Bản đề xuất kỹ thuật và kế hoạch làm việc chi tiết

– Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước ngày 15/12/2021 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà: Lê Thị Diệu Huyền, cán bộ hành chính Trung tâm PTNT miền Trung

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế

Email: office@crdvietnam.org;

Điện thoại: 0234 3529749; 090 3591 681

Xem thêm thông tin tại TOR tuyển dụng đính kèm