Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD),
hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA)
thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ.

Trong phạm vi dự án này, Trung tâm PTNT miền Trung sẽ tuyển 01 tư vấn để hỗ trợ xây dựng Phương án QLRBV cho cộng đồng ở xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời gian thực hiện: 18/8/2023 – 27/8/2023

Thời hạn nộp hồ sơ: 11-17/8/2023

Địa điểm thực hiện: Xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum

1. Mục tiêu hoạt động:

Thúc đẩy, hỗ trợ 01 cộng đồng được giao đất giao rừng ở xã Đăk Nên, huyện Kon Plông xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nhiệm vụ tư vấ

– Nghiên cứu tài liệu thứ cấp;

– Thúc đẩy họp thôn có sự tham gia của người dân để xây dựng và lấy ý kiến đồng thuận về Phương án QLRBV;

– Hỗ trợ hoàn thiện nội dung Phương án QLRBV để trình cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Sản phẩm giao nộp

– 01 Phương án Quản lý rừng cộng đồng được thông qua ở cộng đồng

– 01 bộ tư liệu ảnh các hoạt động

– 01 báo cáo tư vấn

4. Yêu cầu năng lực của tư vấn

– Có bằng đại học hoặc cao hơn hơn trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên;

–  Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực liên quan đến quản lý rừng cộng đồng, hiểu biết về chính sách lâm nghiệp;

– Có kỹ năng làm việc với người dân tộc thiểu số;

5. Cách nộp hồ sơ

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

– Thư bày tỏ sự quan tâm

– Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

– Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước 18h00 ngày 17/8/2023 theo địa chỉ email:office@crdvietnam.org; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ông Phan Van Hùng, điều phối dự án  Trung tâm PTNT miền Trung

Xem thêm thông tin tại TOR tuyển dụng đính kèm