Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động Nâng cao hiểu biết của người dân về Quyền và Nghĩa vụ của cộng đồng sau khi được giao đất giao rừng theo Luật Đất đai, Luật lâm nghiệp và các văn bản pháp luật khác liên quan; Khảo sát hiện trạng đất rừng được cộng đồng quản lý, hưởng lợi theo luật tục truyền thống và tình trạng chồng lấn đất đai đối với các diện tích đất rừng dự kiến giao cho cộng đồng.

Mục tiêu: Nâng cao hiểu biết của người dân về Quyền và Nghĩa vụ của cộng đồng sau khi được giao đất giao rừng theo Luật Đất đai, Luật lâm nghiệp và các văn bản pháp luật khác liên quan; Khảo sát hiện trạng đất rừng được cộng đồng quản lý, hưởng lợi theo luật tục truyền thống và tình trạng chồng lấn đất đai đối với các diện tích đất rừng dự kiến giao cho cộng đồng.

Địa điểm: Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Thời gian thực hiện: 25/09 – 15/12/2021

Thời hạn nộp hồ sơ: 25/09/2021

Nhiệm vụ tư vấn:

  • Nâng cao hiểu biết của người dân về Quyền và Nghĩa vụ của cộng đồng sau khi được giao đất giao rừng theo Luật Đất đai, Luật lâm nghiệp và các văn bản pháp luật khác liên quan

(1) Xây dựng chương trình tập huấn

(2) Chuẩn bị công cụ và thực hiện đánh giá trước và sau tập huấn (phiếu đánh giá đầu và cuối khóa học) để kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức và thực hành kỹ năng của học viên, đồng thời đánh giá mức độ đạt được mục tiêu mong đợi của tập huấn.

(3) Chuẩn bị tài liệu tập huấn

(4) Thực hiện tập huấn cho các thành viên cộng đồng quản lý bảo vệ rừng

(5) Tổng hợp thông tin và viết báo cáo kết quả tập huấn.

  • Khảo sát hiện trạng đất rừng được cộng đồng quản lý và hưởng lợi theo luật tục

(1) Tham gia 04 cuộc họp thôn để thảo luận về những nội dung liên quan đến quản lý rừng truyền thống theo luật tục của các cộng đồng.

(2) Tham gia 4 chuyến đi thực địa để tìm hiểu hiện trạng các khu rừng được người dân đang quản lý theo luật tục.

(3) Đề xuất các giải pháp quản lý rừng theo luật tục truyền thống.

  • Tìm hiểu tình trạng chồng lấn đất đai giữa các hộ gia đình và diện tích dự kiến giao cho các cộng đồng, từ đó đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề trước khi giao đất giao rừng.

(1) Tìm hiểu tình trạng chồng lấn đất đai ở các thôn của xã Đăk Ring

(2) Tham gia các chuyến đi thực địa để hiểu hõ hơn về tình trạng chồng lấn

(3) Tham gia các cuộc họp ở địa phương để đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề chồng lấn.

Sản phẩm giao nộp:

(1) 01 Chương trình tập huấn;

(2) 02 Phiếu đánh giá trước và sau tập huấn;

(3) Kết quả phiếu đánh giá trước và sau tập huấn;

(4) 01 Bài giảng đầy đủ bằng file word và file PowerPoint (nếu có)

(5) 01 Báo cáo kết quả tập huấn

(6) 01 Báo cáo kết quả hoàn thành. Báo cáo nêu rõ quy mô, tình trạng và diện tích chồng lấn

(7) Các biên bản cuộc họp ở các cấp để giải quyết tình trạng chồng lấn trước khi giao rừng cho cộng đồng

(8) 01 Báo cáo kết quả hoàn thành về việc quản lý và hưởng lợi theo luật tục của cộng đồng

(9) 04 Biên bản họp thôn

(10) 01 bộ tư liệu ảnh các hoạt động

Yêu cầu năng lực của tư vấn:

(1) Có bằng đại học hoặc cao hơn hơn trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên;

(2) Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực liên quan đến quản lý rừng cộng đồng, hiểu biết về chính sách lâm nghiệp;

(3) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong thực hiện đào tạo tập huấn cho đồng bào dân tộc thiểu số;

(4) Có kỹ năng thuyết trình, làm việc với người dân tộc thiểu số;

(5) Có kinh nghiêm trong biên soạn tài liệu tập huấn cho đối tượng là đồng báo dân tộc thiểu số

Cách nộp hồ sơ

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

Thư bày tỏ sự quan tâm

Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

Bản đề xuất chương trình và cấu trúc nội dung tập huấn chi tiết

Đề xuất mức phí tư vấn

 

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước ngày 25/09/2021 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà: Hồ Thị Nhàn, cán bộ hành chính Trung tâm PTNT miền Trung

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế

Email: office@crdvietnam.org;

Điện thoại: 0234 3529749; 0978373263

Chi tiết vui lòng xem tại TOR tuyển dụng đính kèm