Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tiêu đề Tuyển tư vấn thực hiện hoạt động “Xây dựng sổ tay hướng dẫn lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình, dự án phát triển” cho Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam.

Mã hoạt động: 1.4

Địa điểm thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

102 Phùng Hưng, Huế, Thừa Thiên Huế

Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)
Thời gian thực hiện Từ 15/5 đến 30/8/2020
Hạn nộp hồ sơ 30/4/2020

 

 1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” do tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ. Dự án được thực hiện ở 5 tỉnh miền Trung, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Dự án có các mục tiêu sau:

 • Nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác của các tổ chức xã hội (TCXH) về Quản trị quyền trẻ em (QTQTE);
 • Nâng cao nhận thức và năng lực cho cha mẹ, người làm công tác trẻ em, giáo viên và trẻ em về những vấn đề liên quan đến quyền trẻ em;
 • Tăng cường thực thi quyền trẻ em và Phòng chống trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em; và
 • Tăng cường kết nối và chia sẻ giữa các thành viên Nhóm hợp tác QTQTE miền Trung.

 Từ năm 2017, dự án đã hỗ trợ nâng cao năng lực và kỹ năng liên quan đển QTQTE cho các tổ chức xã hội tại miền Trung. Bên cạnh đó, dự án cũng đã có một số hoạt động lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình, dự án của CRD thông qua các buổi chia sẻ tại cộng đồng. Trong thời gian tới, CRD sẽ thúc đẩy và hướng dẫn các tổ chức xã hội khác tại miền Trung lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình, dự án phát triển, đặc biệt là các dự án về phát triển cộng đồng, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, và quản lý, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Để làm được điều này, CRD cần tuyển chọn một Tư vấn có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm phù hợp để biên soạn “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình, dự án phát triển” cũng như hỗ trợ thí điểm lồng ghép quyền trẻ em vào 2 dự án phát triển của CRD và/hoặc của tổ chức đối tác tại miền Trung.

 1. Mục tiêu hoạt động:
 • Xây dựng một cuốn sổ tay hướng dẫn các TCXH lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình, dự án phát triển, cùng với phương pháp và các công cụ cần thiết cho quá trình lồng ghép.
 • Sổ tay sẽ được sử dụng để thí điểm lồng ghép quyền trẻ em vào 2 dự án của CRD và/hoặc của tổ chức đối tác tại miền Trung.
 1. Kết quả mong đợi:
 • Một cuốn sổ tay hướng dẫn lồng ghép quyền trẻ em trong các giai đoạn của một chương trình, dự án phát triển. Sổ tay phải có chất lượng tốt và cần đạt các tiêu chí sau:
 • Trình bày rõ khái niệm, mục đích, yêu cầu, cơ sở lí luận, những tiêu chuẩn và nguyên tắc cơ bản, lợi ích của việc lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình, dự án phát triển;
 • Hướng dẫn cụ thể các phương pháp lồng ghép quyền trẻ em trong mỗi giai đoạn của chu trình dự án, đặc biệt là các dự án về phát triển cộng đồng, thích ứng biến đổi khí hậu – giảm nhẹ rủi ro thiên tai, và quản lý – bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Với mỗi giai đoạn (có thể lồng ghép) của chu trình dự án, cần nêu rõ:

+ Phân tích các bên liên quan và các nghĩa vụ và ảnh hưởng của họ với nhau trong hiện thực hóa quyền trẻ em trong các dự án/ chương trình

+ Mục đích và những nội dung, khía cạnh lồng ghép;

+ Các bước, các hoạt động tiến hành lồng ghép;

+ Phương pháp và các công cụ hỗ trợ cho quá trình lồng ghép;

+ Kế hoạch theo dõi/giám sát, đánh giá kết quả thực hiện lồng ghép Quyền trẻ em trong các dự án và các công cụ theo dõi – đánh giá

+ Các chỉ số giám sát và đánh giá kết quả lồng ghép.

 • Sổ tay phải được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, có nhiều hình ảnh hoặc ví dụ minh họa để dễ áp dụng.
 • Hoạt động thí điểm được thực hiện thành công, trên cơ sở đó đưa ra các bài học kinh nghiệm để nhân rộng mô hình lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình, dự án phát triển
 • Một bài trình bày tại Hội thảo chuyên đề giới thiệu quy trình lồng ghép quyền trẻ em vào các dự án phát triển.
 1. Nhiệm vụ cụ thể:
 • Nghiên cứu các tài liệu liên quan, đặc biệt là những tài liệu về Lập chương trình dựa trên Quyền trẻ em của SC để phát triển tài liệu cho phù hợp
 • Xây dựng và hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình, dự án phát triển;
 • Tham dự và trình bày tại hội thảo giới thiệu và tham vấn để hoàn thiện sổ tay;
 • Hỗ trợ cán bộ dự án sử dụng sổ tay để thí điểm lồng ghép quyền trẻ em vào 2 dự án của CRD và/hoặc của tổ chức đối tác tại miền Trung.
 1. Thời gian thực hiện: từ 10/5 đến 30/8/2020
 2. Tổ chức quản lý:
 • Tư vấn sẽ trực tiếp làm việc với và chịu sự giám sát của điều phối viên dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” của CRD;
 • CRD sẽ cung cấp các thông tin liên quan và hỗ trợ kỹ thuật để tư vấn hoàn thành nhiệm vụ;
 • Tất cả sản phẩm giao nộp thuộc quyền sở hữu của CRD.
 1. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực:
 • Ứng viên có chuyên môn trong lĩnh vực phát triển, xã hội học và/hoặc các chuyên ngành phù hợp với nội dung và phạm vi công việc;
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực liên quan đến quyền trẻ em;
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, quản lý tài nguyên thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai;
 • Có kinh nghiệm xây dựng các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.
 1. Tuyển chọn tư vấn:
 • Ứng cử viên được chọn dựa trên các tiêu chí sau:
 • Chất lượng của đề xuất kỹ thuật: 70% số điểm
 • Đề xuất tài chính: 30% số điểm
 • Quá trình đánh giá, tuyển chọn tư vấn được sẽ được thực hiện qua 2 giai đoạn: Đề xuất kỹ thuật sẽ được đánh giá trước; các ứng viên có điểm đánh giá kỹ thuật từ 70/100 điểm sẽ tiếp tục được đánh giá về tài chính.
 • Tiêu chí đánh giá chất lượng kỹ thuật. Tổng số 100 điểm sẽ được phân bố như sau:
Tiêu chí Số điểm
1. Lý lịch khoa học (CV) 50
– Trình độ chuyên môn 10
– Kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực liên quan đến quyền trẻ em 20
– Kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển cộng đồng, quản lý tài nguyên thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai 10
– Kinh nghiệm xây dựng các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật 10
2. Đề xuất kỹ thuật: 50
Có đề cương sổ tay logic, đầy đủ 40
Đề xuất thực hiện nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể 10
 • Đánh giá về đề xuất tài chính: Tư vấn có đề xuất tài chính thấp nhất, trong số các tư vấn có đề xuất kỹ thuật đạt chuẩn (trên 70 điểm) sẽ được chọn để thực hiện hoạt động này.
 1. Phí tư vấn:

CRD sẽ thỏa thuận với tư vấn về mức phí sau khi hồ sơ dự tuyển của tư vấn được CRD xét duyệt và lựa chọn. Định mức và tổng kinh phí tư vấn không vượt quá ngân sách được nhà tài trợ phê duyệt.

 1. Các lưu ý khác:

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên tư vấn phải thực hiện các điểm sau:

 • Bản quyền cuốn sổ tay này thuộc sở hữu của CRD. Tư vấn không được công bố cho mục đích thương mại hay sử dụng cho mục đích riêng khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của CRD.
 • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
 • Chịu trách nhiệm trả thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập.
 • CRD sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng.
 1. Cách nộp hồ sơ:

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

 • Email bày tỏ sự quan tâm;
 • Lý lịch khoa học (CVs) của tư vấn;
 • Bản đề xuất thực hiện nhiệm vụ, bao gồm bản đề cương của cuốn sổ tay;
 • Bản đề xuất tài chính.

đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, trước ngày 30/4/2020s theo địa chỉ email: anhdl@crdvietnam.org (Bà Đặng Lan Anh), cc: hailm@crdvietnam.org (Bà Lê Thị Minh Hải); Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: 108.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà Đặng Lan Anh,

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: 0935369963         Email: anhdl@crdvietnam.org

 

Kính mời quý vị quan tâm vị trí tuyển dụng tải TOR tại đây: 1.4_ToR tuyen tu van xay dung cam nang long ghep QTE_final post