Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Ngày 1 &2.12 tại TP Huế, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) tổ chức Hội thảo tập huấn chương trình giảm phát thải của Việt Nam, xác định khoảng trống năng lực của cộng đồng.

Nguoi trinh bay 4

TS. Trương Quang Hoàng, giám đốc CRD

Tham gia khóa tập huấn gồm có hơn 40 đại biểu đến từ các nhóm cộng đồng quản lý rừng bền vững, chi hội phụ nữ, thanh niên các thôn, đại diện chính quyền, đoàn thể xã Hương Nguyên (huyện A Lưới).

Qua hai ngày hội thảo tập huấn, cộng đồng đã nắm bắt được chương trình giảm phát thải có lợi ích như thế nào đối với việc bảo vệ rừng tự nhiên khỏi tình trạng mất rừng, suy thoái rừng. Đồng thời, xác định những khoảng trống trong hoạt động giám sát độc lập: về vị trí, cách thức giám sát, phương tiện giám sát…

CSC_0841

Hướng dẫn tham dự viên thảo luận nhóm

Anh Hồ Văn Tâm, chủ tịch UBND xã Hương Nguyên chia sẻ: “Nội dung của khóa tập huấn rất mới. Chúng tôi đã thảo luận hăng say. Chương trình giảm phát thải rất hữu ích đối với địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất Huế như Hương Nguyên, nếu thực hiện sẽ giúp nâng cao nhận thức của bà con trong quản lý bảo vệ rừng. Hi vọng trong thời gian tới, rừng tự nhiên nghèo sẽ được nuôi dưỡng cho dần giàu lên thông qua việc phát triển mô hình trồng cây bản địa”.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Trao quyền cho các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện Cương trình giảm phát thải của Việt Nam (ER-P). Dự án được Tổ chức mạng lưới nông nghiệp bền vững và nguồn tài nguyên thiên nhiên châu Á (ANSAB-Nepal) tài trợ được điều phối bởi Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD).

Hình ảnh:

Trinh bày thao luan nhom 6h

Toàn thể hội thảo – tập huấn

Thao luan nhom 6

Người dân thảo luận hăng say các chủ đề về giám sát bảo vệ rừng

DSC_0663

Thôn Chi Đu Nghĩa trình bày bài thảo luận

Bảo Hòa