Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Chiều ngày 10/11, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) và Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức họp để xây dựng kế hoạch liên tịch giữa các bên tham gia vào dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” (Dự án BMZ).

 Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Văn phòng Chương trình vùng huyện Nam Giang (Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam – WVV) cùng tham dự cuộc họp.

Ảnh 1: Toàn cảnh cuộc họp

Cuộc họp nhằm mục đích làm rõ cách tiếp cận theo chuỗi giá trị heo đen, xây dựng thống nhất kế hoạch, vai trò, nhiệm vụ của các bên liên quan tham gia vào dự án BMZ.

Tại cuộc họp, Tiến sĩ Hồ Lê Phi Khanh, Quản lý dự án BMZ đã giới thiệu cách tiếp cận theo chuỗi giá trị và trình bày kế hoạch tổng thể của dự án với phía đối tác đồng thời giải đáp những thắc mắc về vấn đề liên quan.

Ảnh 2: TS. Hồ Lê Phi Khanh, Quản lý dự án BMZ

Đại diện lãnh đạo CRD đã trình bày dự thảo về vai trò, nhiệm vụ của các bên tham gia vào dự án. Trên cơ sở đó, đại diện các đơn vị đã thảo luận sôi nổi và đưa ra nhiều ý kiến thiết thực tại cuộc họp để góp ý và thống nhất nội dung hoạt động.

Ông Hồ Thanh Sơn, Trưởng chương trình Vùng huyện Nam Giang đã nhấn mạnh việc cần tạo ra các kênh tiếp nhận thông tin nhằm  đảm bảo tính minh bạch về thông tin dự án. Đây sẽ là nơi cập nhật thông tin phản hồi hiệu quả từ người dân hay các tổ chức, cơ quan khác góp phần hỗ trợ rất lớn cho dự án và các ban ngành trong việc thực hiện, quản lý chất lượng, tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, các đối tác cũng đề nghị điều chỉnh kế hoạch giai đoạn cuối năm 2020 phù hợp với bối cảnh khó khăn chung do về những khó khăn trong bối cảnh chung thiên tai, dịch tả Châu Phi, lở mồm long móng ở heo và đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai dự án.CRD và Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Nam Giang đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện kế hoạch liên tịch triển khai thực hiện dự án BMZ.

Dự án BMZ do CRD và Tổ chức WVV cùng điều phối thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức. Mục tiêu của dự án là “Cải thiện sinh kế thông qua phát triển chuỗi giá trị heo đen và tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số thuộc vùng dự án”. Dự kiến có khoảng 600 hộ nghèo và cận nghèo tại 4 xã và 1 thị trấn của huyện Nam Giang sẽ được cải thiện sinh kế và thu nhập tốt hơn thông qua việc áp dụng các kỹ thuật cải tiến trong chăn nuôi./.

Nhật Sơn