Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

 Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm Huế vừa tổ chức cuộc họp lập kế hoạch quản lý bảo vệ rừng năm 2019 trong đó nội dung chính là xúc tiến hoạt động tuần tra rừng và chăm sóc mây ngày 21.2  vừa qua tại xã Thượng Lộ (huyện Nam Đông).

Nguồn ảnh: internet

Cuộc họp nằm trong khuôn khổ dự án Tăng cường vai trò của cộng đồng (CBO) và các tổ chức xã hội (CSOs) trong công tác bảo tồn ở Khu vực Trung Trường Sơn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Dự án được điều phối bởi Tổ chức về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam với sự đồng thực hiện của CRD và Liên minh hợp tác tỉnh Thừa Thiên Huế (HCA) do Tổ chức về Bảo vệ thiên nhiên Thụy Điển tài trợ.

Cuộc họp có các cán bộ cấp cao của dự án, Hội chủ rừng phát triển bền vững, đại diện hạt kiểm lâm huyện Nam Đông, đại diện lãnh đạo và cán bộ, các cộng đồng/nhóm hộ quản lý rừng cộng đồng tại xã Thượng Lộ và xã Thượng Nhật tham gia.

Các đại biểu sôi nổi đưa ra ý kiến trong phần thảo luận

Cũng trong buổi họp này, các đại biểu đã xây dựng tiêu chí để chọn cộng đồng/nhóm hộ chăm sóc 5 ha mây do dự án dự trữ Các bon và bảo tồn đa dạng sinh học (Carbi) đầu tư trước đó… các diện tích mây còn lại sẽ được chăm sóc kết hợp đi tuần tra rừng.

Qua đó, ông Phan Văn Hùng, cán bộ CRD, điều phiếu viên dự án thúc đẩy lập kế hoạch quản lý Bảo vệ rừng năm 2019.

BH