Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
05

Chia sẻ kinh nghiệm: “Các mô hình kinh doanh và Doanh nghiệp xã hội”

Sáng ngày 15/5/2015, tại văn phòng Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông lâm Huế diễn ra buổi chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng doanh nghiệp theo hướng xã hội.

08

Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam

Bài viết dựa theo những ghi chép về ấn tượng của Kate Welch, người sáng lập và Giám đốc tổ chức Social Enterprise Acumen đã đến Việt Nam theo lời mời của Hội đồng Anh để nói chuyện với hàng trăm giảng viên đại học và sinh viên Việt Nam về vai trò của doanh nghiệp xã hội và cách thức để hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp xã hội

07

Doanh nghiệp xã hội và doanh nhân công ty Tò he

“Tôi không phải là doanh nhân giỏi”