Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
09

Quy trình thu hoạch và chế biến giống ngô lai

Ngô cũng như một số giống cây trồng khác sau khi thu hoạch ẩm độ hạt còn cao, nếu không sấy, chế biện kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng hạt giống và nhiều hoạt động phải xử lý trong thời gian bảo quản. Vì vậy sau khi thu hoạch ngô giống phải được đưa vào sấy, tách hạt, rồi sấy lại cho đến khi ẩm độ hạt xuống 10 – 12% thì mới có thể bảo quản được.

09

Báo cáo mới của FAO đề xuất đổi tên bênh tôm mới nổi

FAO đã phát hành một báo cáo mới về loại dịch bệnh mới nổi lên – Hội chứng tôm chết sớm (EMS), còn được gọi là hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính (AHPNS) đã tàn phá ngành công nghiệp tôm của Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam trong ba năm qua.