Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
05

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “THÚC ĐẨY BẢO TỒN CÂY THUỐC NAM BẢN ĐỊA GẮN VỚI CẢI THIỆN SINH KẾ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG MIỀN NÚI”

Ngày 26/04/2024, tại Văn phòng UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp với UBND huyện A Lưới tổ chức họp khởi động dự án “Thúc đẩy bảo tồn tài nguyên cây dược liệu bản địa gắn […]

08

Thành tựu của Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (1967-2022) Giới thiệu: Trung tâm PTNT miền Trung của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được thành lập theo quyết định số 73 QĐ-TC ngày 7/11/1995 của Giám đốc Đại học Huế. Trung tâm có nhiệm vụ […]