Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) đang có nhu cầu và cần tuyển chọn tư vấn để thực hiện hoạt động tư vấn “Thiết kế kỹ thuật và hướng dẫn xây dựng mô hình nuôi heo đen” tại huyện Nam Giang.

Thời gian thực hiện: Tháng 3/2022 đến tháng 5/2022.

Địa điểm thực hiện: Các xã Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ, Chà Vàl và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Các tư vấn/nhóm tư vấn/tổ chức quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến dự án BMZ thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) trước 17h ngày 03/4/2022 qua địa chỉ email: tienvc@crdvietnam.org (ông Võ Chí Tiến); và đồng gửi đến các địa chỉ: crd.namgiang@crdvietnam.org; office@crdvietnam.org

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ông Võ Chí Tiến; Điện thoại: 0914612020.

Quý vị quan tâm có thể xem chi tiết tại Điều khoản tham chiếu.