Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Ngày 29 -30/5, Khóa tập huấn Kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong bảo vệ trẻ em vừa được Trung Tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm Huế với sự tài trợ của Tổ chức cứu trợ trẻ em triển khai tại Đà Nẵng.

Tiến sỹ Trương Quang Hoàng, giám đốc CRD khai mạc tập huấn

24 học viên tham dự khóa tập huấn là chủ nhiệm Câu lạc bộ trẻ em nòng cốt, lãnh đạo các phòng giáo dục, thành viên của mạng lưới Quản trị Quyền trẻ em. Khóa tập huấn được giảng viên Đỗ Dương Hiển, chuyên gia Bảo vệ trẻ em, tổ chức Plan International hướng dẫn trong hai ngày. 

Giảng viên Đỗ Dương Hiển tập huấn cho học viên các kỹ năng về thúc đẩy sự tham gia của trẻ em


Qua đó, giảng viên dẫn dắt thảo luận sâu về các chủ đề quyền được tham gia của trẻ, nhận biết 10 bậc thang sự tham gia, trẻ cần làm gì để cùng tham gia bảo vệ trẻ em … Trong đó, các chủ nhiệm CLB, lãnh đạo các phòng giáo dục dự khóa tập huấn cũng được trình bày cụ thể mô hình CLB của mình phụ trách, những khó khăn tồn tại cũng như được giảng viên và các đại biểu đều là chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em cùng góp ý về giải pháp thúc đẩy sự tham gia của trẻ.
Sau 2 ngày tập huấn, học viên đã được CRD và giảng viên trao chứng chỉ. Học viên bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được tham gia các khoa đào tạo chuyên sâu về bảo vệ trẻ em. Khóa tập huấn đã hỗ trợ kiến thức cơ bản cho những người trực tiếp làm việc với trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em tại các tỉnh miền Trung về sự tham gia của trẻ và các điều khoản liên quan đến Quyền tham gia của trẻ theo Công ước quốc tế về Quyền trẻ em và Luật trẻ em Việt Nam năm 2016. Nắm được kỹ năng, phương pháp công cụ thúc đẩy sự tham gia của trẻ tron các hoạt động bảo vệ trẻ em đồng thời biết được các phương pháp giám sát, đánh giá sự tham gia của trẻ

Học viên được cấp chứng chỉ sau khóa tập huấn