Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Từ ngày 04 – 08 tháng 11, dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” đã tổ chức 07 lớp tập huấn Lập kế hoạch kinh doanh cho người dân tại các xã Cà Dy, Tà Bhing và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam). Hoạt động do Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chủ trì tổ chứ.

Hướng dẫn tại xã Cà Dy

Khoảng 160 người được dự án tập huấn. Họ là cán bộ địa phương, nông dân nòng cốt của 14 nhóm chăn nuôi và những người có ham muốn kinh doanh thuộc xã Cà Dy, Tà Bhing và thị trấn Thạnh Mỹ.

Học viên thuyết trình tại xã Tà Bhing

Thảo luận nhóm tại lớp tập huấn tại Thị trấn Thạnh Mỹ

Danh sách đăng ký tham gia tổ hợp tác kinh doanh tại Thị trấn Thạnh Mỹ

Tại các khóa tập huấn này, các báo cáo viên, cố vấn chuyên môn và cán bộ của CRD đã cung cấp nhiều kiến thức và huấn luyện kỹ năng về lập kế hoạch kinh doanh từ sản phẩm heo đen địa phương cho các học viên. Sau mỗi lớp tập huấn, một số học viên đã đăng ký tham gia tổ hợp tác để sản xuất và kinh doanh các sản phẩm heo đen.

Dự kiến 03 lớp tập huấn còn lại (02 lớp xã Chà Vàl và 01 lớp Tà Pơơ), dự án sẽ được triển khai vào cuối tháng 11. Đây là hoạt động tiếp nối sau khóa tập huấn cho tập huấn viên về lập kế hoạch kinh doanh.

Các lớp tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động của dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên Bang Đức (BMZ) và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức (WVD) tài trợ thực hiện./.