Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

Địa điểm: Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian thực hiện: Từ 25/7 – 15/10/2021

Thời gian nộp hồ sơ: Từ 16/7 – 22/7/2021

1. GIỚI THIỆU

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ. Dự án có các mục tiêu chính như sau:

– Tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội, các cộng đồng địa phương để các tổ chức này có thể tham gia tích cực vào quá trình vận động chính sách, phản biện trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học;

– Hỗ trợ các tổ chức xã hội tham gia và quá trình vận động chính sách, đưa ra các đề xuất và khuyến nghị cho các cơ quan quản lý đối với các vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên;

– Hỗ trợ các cộng đồng địa phương có tiếng nói trong vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên, giúp cộng đồng tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng;

– Thông qua các tổ chức xã hội địa phương, hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển sinh kế nâng cao đời sống và thu nhập qua đó giảm áp lực vào tài nguyên thiên nhiên.

2. NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN

– Cùng với đại diện 06 Nhóm hộ quản lý rừng xây dựng kế hoạch triển khai trồng 22 ha mây nước và 2 ha gừng gió.

– Phối hợp với đơn vị cung ứng giống cây thống nhất kế hoạch giao nhận cây giống cho từng cộng đồng (số lượng, thời gian, địa điểm, cách bảo quản).

– Hướng dẫn kỹ thuật và giám sát các hộ hưởng lợi phát thực bì, đào lấp hố, trồng cây và tổ chức nghiệm thu hoàn thành.

Tư vấn giám sát và hướng dẫn kỹ thuật cần thường xuyên báo cáo, cập nhật tiến độ và kết quả tình hình thực hiện hoạt động cho điều phối viên dự án để kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh.

3. SẢN PHẨM GIAO NỘP

– Biên bản nghiệm thu thanh toán cho cộng đồng sau khi cộng đồng hoàn thành xử lý thực bì và đào hố và sau khi trồng hoàn thành (theo mẫu của Dự án).

– Biên bản nghiệm thu, giao nhận cây giống giữa cộng đồng và đơn vị cung cấp cây giống.

– Báo cáo kết quả tư vấn giám sát và hướng dẫn kỹ thuật trồng 22 ha mây nước và 2 ha gừng gió.

 

4. CÁCH NỘP HỒ SƠ:

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi lý lịch khoa học (CVs) của tư vấn đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, trước ngày 22/07/2021.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ông: Phan Văn Hùng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: 0914002168          Email: hungpv@crdvietnam.org

Kính mời quý vị và các bạn quan tâm vị trí tuyển tư vấn tải file đính kèm tại đây:

Điều khoản tham chiếu