Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

I. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ.

Để thực hiện được các mục tiêu của dự án, CRD sẽ hỗ trợ xúc tiến kết nối thị trường các sản phẩm LSNG có lợi thế của cộng đồng tại các xã dự án. Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động này.

II. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

– Đánh giá thực trạng sản xuất và khai thác các loại cây LSNG tại 03 xã vùng dự án;

– Phân tích thực trạng chuỗi giá trị các sản phẩm LSNG tiềm năng đã được lựa chọn;

– Đánh giá nhu cầu thị trường của các loại LSNG từ các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm;

– Đề xuất các can thiệp để phát triển sản xuất và tăng giá trị sản phẩm trong các kênh thị trường đã có và những kênh thị trường tiềm năng cho các sản phẩm LSNG nhằm tăng thu nhập và cải thiện sinh kế cho người dân tại 03 xã dự án.

III. NHIỆM VỤ TƯ VẤN

– Tổng quan tài liệu: Tư vấn sẽ tiến hành nghiên cứu tổng quan các tài liệu về hoạt động sản xuất LSNG, cũng như những nghiên cứu/ báo cáo liên quan đến chuỗi giá trị các sản phẩm LSNG.

– Phát triển công cụ thu nhập thông tin cho hoạt động tư vấn này bao gồm: phỏng vấn người am hiểu, thảo luận nhóm, phỏng vấn hộ khai thác/ sản xuất và một số tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm LSNG.

– Thu thập thông tin thứ cấp: các thông tin cần thu thập liên quan đến diện tích các loại LSNG, số hộ/ số cộng đồng tham gia sản xuất/ khai thác các loại

– Thu thập thông tin sơ cấp: thảo luận nhóm, phỏng vấn hộ để xác định các loại sản phẩm lâm sản ngoài gỗ được thu hái và gây trồng, xác định các kênh tiêu thụ, phỏng vấn với các công ty/doanh nghiệp nhằm xác định nhu cầu về loại sản phẩm, số lượng thu mua, và tần suất thu gom các

– Tổng hợp, phân tích thông tin và viết báo cáo kết quả rà soát.

– Tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả rà soát và xúc tiến kết nối thị trường tiêu thụ các sản phẩm LSNG tiềm năng.

IV. SẢN PHẨM GIAO NỘP

– 01 đề cương chi tiết hoạt động rà soát các hoạt động sinh kế dưới tán rừng của cộng đồng quản lý, trong đó nêu rõ kế hoạch thực hiện hoạt động.

– 01 bộ công cụ rà soát;

– 01 báo cáo kết quả rà soát;

– 01 báo cáo kết quả cuộc họp thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm lâm sản ngoài gỗ.

V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG

TT HOẠT ĐỘNG HẠN CUỐI
1 Chuẩn bị đề cương và công cụ khảo sát 18/09/2022
2 Thực hiện khảo sát 05/10/2022
3 Tổng hợp, xử lý thông tin và viết báo cáo kết quả rà soát 10/10/2022
4 Tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả rà soát và kết nối tiêu thụ sản phẩm 15/10/2022

VI. NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN

– Có trình độ thạc sỹ trở lên về kinh tế nông nghiệp, hoặc các chuyên ngành phù hợp với nội dung và phạm vi công việc.

– Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm về tư vấn phát triển kinh doanh cho các cộng đồng.

– Có kinh nghiệm tư vấn phát triển thị trường cho các sản phẩm LSNG.

– Có kinh nghiệm làm việc ở vùng núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

– Có thái độ hợp tác và tôn trọng các quy định của cơ quan tuyển chọn.

VII. QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN

Ứng viên được chọn dựa trên các tiêu chí sau:

– Chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực: 50% số điểm.

– Đề xuất kỹ thuật thực hiện: 30% số điểm.

– Đề xuất tài chính: 20% số điểm.

Tổng số 100 điểm sẽ được phân bố như sau:

Tiêu chí Số điểm
1. Lý lịch khoa học (CVs) 50
Trình độ chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế nông lâm nghiệp và/hoặc các chuyên ngành phù hợp với nội dung và phạm vi công việc 20
Kinh nghiệm thực tiễn phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ. 20
Kinh nghiệm làm việc với các cộng đồng dân tộc thiểu số 10
2. Đề xuất kỹ thuật và tài chính: 50
Đề xuất kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ một cách rõ ràng, cụ thể 30
Đề xuất mức phí tư vấn hợp lý 20

VIII. CÁCH NỘP HỒ SƠ

Các tư vấn quan tâm vui lòng gửi:

(1) Thư bày tỏ sự quan tâm

(2) Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

(3) Bản đề xuất kỹ thuật và kế hoạch làm việc chi tiết

(4) Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước ngày 26/07/2022 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng trung tâm PTNT miền Trung, 102 Phùng Hưng, thành phố Huế; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

  • Ông: Phan Văn Hùng,
  • Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234 3529749 (119), 0914002168
  • Email: hungpv@crdvietnam.org

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem TOR đính kèm