Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.


Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cùng với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SC) thực hiện dự án “Tăng cường năng lực và thúc đẩy thực hành bảo vệ trẻ em trong sản xuất cà phê tại tỉnh Đắk Lắk” do Tập đoàn Lavazza tài trợ.

Trong khuôn khổ dự án CRD dự kiến  triển khai xây dựng 01 Phóng sự truyền hình về “Phòng ngừa lao động trẻ em” nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của của người dân về Quyền trẻ em và phòng ngừa lao động trẻ em trong sản xuất cà phê nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. CRD cần tuyển chọn một nhóm tư vấn làm phim có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện tốt hoạt động này với nội dung cụ thể như sau:

              Thời gian thực hiện: Từ 01/04 đến 01/06/2022.

              Địa điểm thực hiện: Tỉnh Đắk Lắk.

              Hạn nộp hồ sơ: ngày 15/03/2022.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại Điều khoản tham chiếu.