Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
05

Quảng Trị ra quân xây dựng chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp cho vùng cát của tỉnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Từ ngày 12-17/4/2013, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Hải Lăng, UBND huyện Triệu Phong và Trung tâm PTNT miền Trung đã thành lập nhóm công tác và ra quân xây dựng chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp ở vùng cát của tỉnh có lồng ghép biến đổi khí hậu cho vùng cát tỉnh Quảng Trị.