Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
06

Tập huấn “Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thuốc Nam” cho đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu

Cuối tháng 4 năm 2023 vừa qua, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức lớp tập huấn về “Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thuốc Nam” cho bà con người DTTS Cơ Tu tại xã Thượng Lộ, huyện Nam […]

06

Hỗ trợ cộng đồng sưu tầm cây thuốc nam

Trong những ngày cuối tháng 4/2023, các cộng đồng quản lý rừng xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện 4 đợt sưu tầm cây thuốc nam với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học […]

06

Hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số Cơ Tu xã Thượng Lộ bảo tồn cây thuốc nam

Trong tháng 3 năm 2023 vừa qua, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức các đợt khảo sát sự phân bố các loại cây thuốc nam và tổ chức tập huấn kiến thức về bảo tồn cây thuốc nam tại xã Thượng […]

02

Hội thảo Tổng kết Dự án “Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá Chương trình Giảm phát thải (ER-P)”

Sáng ngày 22 tháng 2 năm 2023, Trung tâm PTNT miền Trung (CRD) đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá Chương trình Giảm phát thải (ER-P)”  tại Thành phố Huế nhằm […]