Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Cuối tháng 5 năm 2023 vừa qua, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức buổi “Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu Webgis” cho đại diện các cộng đồng/nhóm hộ quản lý rừng tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. 35 đại diện của 4 cộng đồng và 12 nhóm hộ quản lý rừng cộng đồng xã Thượng Lộ đã đến tham dự hoạt động này.