Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
01

Tập huấn về Chương trình hành động FLEGT, TLAS, REDD+ và Kỹ năng phản hồi chính sách

FLEGT là chương trình hành động của Liên minh Châu Âu (EU) nhằm ngăn chặn việc khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp và các sản phẩm gỗ liên quan vào thị trường EU.

01

Chương trình truyền thông thay đổi hành vi (BCC) về FLEGT tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhằm nâng cao nhận thức thông qua hoạt động giáo dục truyền thông về VPA-FLEGT tại cộng đồng địa phương, ngày 07/01/2015, Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) tổ chức chương trình truyền thông thay đổi hành vi về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) với 34 tham dự viên đến từ cơ quan kiểm lâm, các tổ chức xã hội, đoàn thể, nhóm cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng và cơ sở chế biến gỗ nhỏ tại các xã trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

09

Hội thảo “Tham vấn cộng đồng thu thập thông tin phục vụ cho tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định VPA/FLEGT”

Căn cứ vào những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo tham vấn, Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung có trách nhiệm tổng hợp và hoàn chỉnh các ý kiến nhằm đóng góp vào nội dung Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (TLAS) trong tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp đinh VPA/FLEGT dự kiến được ký kết và thực hiện từ tháng 10/2014

08

Huyện Hướng Hóa hội thảo Thực thi Lâm luật Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT)

Được sự tài trợ của Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức ICCO Hà Lan,  Ban quản lý Dự án FLEGT – Khu vực Miền Trung phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng trị và UBND huyện Hướng Hóa tổ chức Hội thảo: “Chương trình Thực thi Lâm luật Quản trị rừng […]

08

Tây Giang – Hội thảo bàn tròn “Chương trìnhThực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT)”

Hoạt động này nằm trong chuổi 04 hoạt động Hội thảo bản tròn về chương trình FLEGT