Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
07

Quảng Bình: Hội thảo về “Chương trình Thực thi lâm Luật quản trị rừng và thương mại lâm sản”

Ngày 29/07/2014, Hội thảo về Chương Trình Thực thi Lâm luật Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT)” diễn ra tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

07

Hội thảo bàn tròn về “Chương trình Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm Sản” (FLEGT)

Hội Thảo là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam ở khu vực Miền Trung trong tiến trình đàm phán và thực thi hiệp định VPA/FLEGT”.