Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khởi động dự án Thúc đẩy sự tham gia hiểu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá chương trình phát thải ER-P”.  

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo được diễn ra với sự tham gia của khoảng 50 đại biểu là các ban ngành liên quan cấp tỉnh, huyện như Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ, hội phụ nữ, các nhóm quản lý rừng cộng đồng…. Hội thảo diễn ra nhằm mục đích công bố rộng rãi thông tin về dự án đến cộng đồng người hưởng lợi và các đối tác liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Trương Quang Hoàng, Giám đốc CRD đã nêu lên một số nguyên nhân gây ra Biến đổi khí hậu bao gồm phát thải khí nhà kính; hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người; mất rừng và suy thoái rừng…Bên cạnh đó, ông cũng nêu lên các mối quan tâm của của cộng đồng Quốc tế và Chính phủ Việt Nam về việc cắt giảm phát thải khí nhà kính và Chương trình Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.

TS. Trương Quang Hoàng phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo diễn ra nhằm mục đích công bố rộng rãi thông tin về dự án đến cộng đồng người hưởng lợi và các đối tác liên quan và thảo luận cách thức triển khai, lấy ý kiến đồng thuận về kế hoạch thực hiện dự án. Hội thảo đã giới thiệu chi tiết các hoạt động dự án, chủ đề liên quan đến xây dựng năng lực, truyền thông về REDD+ và chương trình Giảm phát thải cho cộng đồng dân tộc thiểu số cũng được đề xuất và trao đổi giữa các đại biểu.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu tham gia về sự tham gia, cách thức tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số hay những năng lực cần có của cộng đồng này khi tham gia vào hoạt động giảm phát thải. Đóng góp tại Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Quỹ Phát triển và Bảo vệ rừng Thừa Thiên Huế nhấn mạnh rằng “REDD+ và chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ mang về quyền lợi và trách nhiệm cho những người tham gia, chúng ta phải nhận thức được rằng vị trí và tầm quan trọng của việc không gây áp lực vào rừng và giúp cho rừng phát triển hơn.”

Ông Nguyễn Xuân Hiền phát biểu tại phiên thảo luận

Một số hình ảnh tại phiên thảo luận

Dự án Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá chương trình giảm phát thải (ER-P)do Quỹ Đối tác Carbon trong Lâm nghiệp (FCPF) tài trợ và thực hiện bởi Trung tâm PTNT miền Trung (CRD) và Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Giáo dục Quốc tế cho người bản địa (Tebtebba). Dự án thực hiện trong thời gian 12 tháng với mục tiêu “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt là phụ nữ và thanh niên vào việc lập kế hoạch, thực hiện và đưa ra các quyết định liên quan đến Giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) tại Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19”. Dự án được thực hiện dự án tại xã A Roàng, huyện A Lưới và xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông.