Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trong khuôn khổ dự án thí điểm NAMA – Hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu quả ở Thành phố Huế do chính phủ Luxembourg tài trợ, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tư vấn biên soạn 01 tờ rơi sử dụng điện tiết kiệm tại trường học và 01 tờ rơi sử dụng điện tiết kiệm tai gia đình.

Các thông điệp ý nghĩa được gửi gắm trong hai loại tờ rơi này đó là: Sử dụng điện thông thái góp phần giảm khí phát thải nhà kính và hạn chế Trái Đất nóng lên, chung tay tiết kiệm điện để bảo vệ Trái Đất và hãy dừng lãng phí điện.

01. Tờ rơi sử dụng điện tiết kiệm trong trường học

 

 

02. Tờ rơi sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình