Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ.

Mục tiêu:Hỗ trợ các cộng đồng được giao đất giao rừng ở xã Đăk Ring xây dựng  Phương án QLRBV

Địa điểm thực hiện: Xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum

Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/09/2022 – 15/12/2022

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 25/09/2022

1. Mục tiêu hoạt động: 

Thúc đẩy, hỗ trợ các 04 cộng đồng được giao đất giao rừng ở xã Đăk Ring, huyện Kon Plông xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nhiệm vụ tư vấn

– Nghiên cứu tài liệu thứ cấp.

–  Thúc đẩy 8 cuộc họp thôn có sự tham gia của người dân để xây dựng và lấy ý kiến đồng thuận về Phương án QLRBV.

– Hỗ trợ hoàn thiện nội dung Phương án QLRBV để trình cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Phổ biến nội dung Phương án QLRBV sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Sản phẩm giao nộp: 

– 04 Phương án Quản lý rừng cộng đồng được thông qua ở cộng đồng

– 01 bộ tư liệu ảnh các hoạt động

4. Yêu cầu năng lực của tư vấn

– Có bằng đại học hoặc cao hơn hơn trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên;

– Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực liên quan đến quản lý rừng cộng đồng, hiểu biết về chính sách lâm nghiệp;

– Có kỹ năng thuyết trình, làm việc với người dân tộc thiểu số và thúc đẩy sự tham gia;

5. Cách nộp hồ sơ

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

– Thư bày tỏ sự quan tâm

– Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

– Bản đề xuất kỹ thuật và kế hoạch làm việc chi tiết

– Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước ngày 25/09/2022 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà: Lê Thị Diệu Huyền, cán bộ hành chính Trung tâm PTNT miền Trung

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế

Email: office@crdvietnam.org;

Điện thoại: 0234 3529749; 090 3591 681

Xem thêm thông tin tại TOR tuyển dụng đính kèm