Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
12

Tuyển tư vấn tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án nghiên cứu và bài báo khoa học

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) được tài trợ bởi Quỹ sáng kiến khí hậu Quốc tế (IKI) thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) để thực hiện dự án “Nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) cho đồng bào dân tộc thiểu số […]

11

Tuyển tư vấn xây dựng mô hình

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) được tài trợ bởi Quỹ sáng kiến khí hậu Quốc tế (IKI) thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) để thực hiện dự án “ Nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) cho đồng bào dân tộc thiểu […]

11

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “LIÊN KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NÔNG HỘ VÀO CHUỖI THƯƠNG MẠI CUNG ỨNG BÒ THỊT TẠI VIỆT NAM” (DA ACIAR)

Ngày 31/10/2023, tại Viện Chăn nuôi Việt Nam, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp với với trường Đại học Tasmania (Úc), Viện Chăn nuôi quốc gia và Học Viện Nông nghiệp Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) […]

10

Xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững cho cộng đồng người dân tộc thiểu số Ca Doong.

Trong tháng 8/2021, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã hỗ trợ cộng đồng quản lý rừng thôn Tu Rét, xã Đắk Nên, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững. Ông A H Rum đang phổ […]

10

Tham vấn lựa chọn mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA)

Vào tháng 9 năm 2023, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến lãnh đạo địa phương để lựa chọn mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại 02 […]