Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
06

Tư vấn thực hiện khảo sát nhu cầu của các tổ chức xã hội dân sự về việc tham gia mạng lưới quản lý rừng cộng đồng.

1. GIỚI THIỆU Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công […]

05

Tuyển tư vấn tập huấn viết đề xuất nghiên cứu và bài báo khoa học

1. Giới thiệu Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) phối hợp với Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự phát triển (CIRAD) thực hiện chương trình “Đổi mới hệ thống đào tạo về cảnh quan rừng trồng bền vững (TALENT)”. Đây là chương trình đào tạo […]

05

Tư vấn Rà soát các đề xuất phát triển sinh kế hiện tại, tham vấn cộng đồng và các bên liên quan về tính khả thi của các mô hình sinh kế

1.    GIỚI THIỆU Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công […]

05

Tư vấn lập báo cáo phân tích hoạt tính dược liệu của củ Gừng Gió và đề xuất các sản phẩm có thể sản xuất.

1.    GIỚI THIỆU Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công […]

05

Tư vấn xây dựng mẫu Phương án nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong cả 3 loại rừng, áp dụng cho chủ rừng là tổ chức và cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng.

1.    GIỚI THIỆU Dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn, giai đoạn 2” hay còn được biết đến với tên gọi là Dự án “Leading the change 2” hoặc “LtC 2” có mục tiêu là Đến năm 2028, các […]